Privacybeleid

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

De Trendkappers Heerenveen

Contactgegevens:

Begoniastraat 2
8441 EE Heerenveen

tel 0513 – 62 01 37
[email protected]

Tinus Rinsma is ben binnen het bedrijf verantwoordelijk voor de gegevensbescherming (Functionaris Gegevensbescherming)

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij slaan via de website persoonsgegevens op wanneer je gebruik maakt van de afsprakenmodule die je op de website vindt (dit is een externe afspraken module).
Het gaat hierbij om:

 • Je naam
 • E-mailadres
 • Je telefoonnummer
 • Je voorkeur voor behandeling

Wij vragen nooit om bankgegevens.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij hebben niet de intentie bijzonder of gevoelige gegevens te verzamelen (denk hierbij aan persoonsnummer, bankrekening nummer etc.).

Wij hebben evenmin de intentie (bijzonder of gevoelige) gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.
Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerkwen

Wij verwerken via de website jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om jou de mogelijkheid te bieden online een afspraak met mij te maken

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

 

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren je persoonsgegevens die ik via de website verkregen heb niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor ik de gegevens heb verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Wij bewaren jou aan mij verstrekte persoonlijke gegevens tenminste tot 28 dagen na je afspraak.
 • Wij bewaren r jou gegevens die je verstrekt hebt bij het plaatsen van een bestelling via mijn webshop een jaar.
 • Google Analytics  gegevens bewaren wij 26 maanden voordat deze automatisch worden verwijderd (aan het einde van de bewaarperiode worden gegevens maandelijks automatisch verwijderd).
 • In verband met de fiscale bewaarplicht moeten  wij  administratie rondom behandelingen 7 jaar bewaren

 

Delen van persoonsgegevens met derden

WIj verstrekken nooit gegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Gebruik van foto’s van personen op onze website

Wij gebruiken  geen foto’s waarop personen herkenbaar in beeld zijn. Mocht dit wel het geval zijn hebben wij, waar mogelijk, contact gezocht met deze personen om hen om toestemming voor het gebruik van deze foto’s te vragen.

Sta jij (of een familielid of kind) op een van deze foto en bent u van mening dat je die toestemming niet gegeven hebt of wil je deze toestemming intrekken, neem dan contact met ons op zodat wij de foto zo snel mogelijk kunnen verwijderen

 

Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Wij gebruiken op de website alleen technische en functionele cookies
Dit zijn cookies die door de site zelf worden gezet en alleen door de site zelf kunnen worden gelezen. Vaak worden deze cookies gebruikt voor functionaliteit van de site. Denk bijvoorbeeld aan het afsprakenformulier en de webshop.

En ook gebruik ik analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy:

Cookie: Googly Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 26 maanden

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee de website optimaliseren.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Voor actuele informatie over cookiegebruik op de website:
cookiechecker.nl

 

Links op de website en gebruik van Social Media

Op onze website kun je wellicht linkjes naar andere websites vinden. Deze linkjes verwijzen naar een externe pagina waarop de privacy verklaring van die betreffende website van toepassing is.
Mijn website linkt ook naar mijn onze Facebook pagina. Op deze pagina is het privacybeleid van facebook van toepassing.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door mij en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen.

Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via ons emailadres.

Wij hebben op de website de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 • DNSSEC is een extra beveiliging  voor het omzetten van een domeinnaam naar het hieraan gekoppelde IP-adres; het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

 

Verwerkingsovereenkomst

De AVG stelt dat iedereen die persoonsgegevens verwerkt vanaf 25 mei 2018 met zijn of haar hostingprovider een ‘verwerkersovereenkomst’ moet aangaan.
Wij hebben dit gedaan via teKiek! webdesign die de hosting van mijn website en mail verzorgt.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row row_height_percent=”0″ overlay_alpha=”50″ gutter_size=”3″ column_width_percent=”100″ shift_y=”0″ z_index=”0″ shape_dividers=”” row_name=”disclaimer”][vc_column][vc_column_text]

Disclaimer

 

Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

De Trendkappers Heerenveen spant zich in voor een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de gegevens in deze website. Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens op de website voorkomen of mocht  de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt noch De Trendkappers Heerenveen, noch de maker van de website enige aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen en/of schade hierdoor.

© Niets uit deze website mag verveelvoudigd worden zonder schriftelijke toestemming van De Trendkappers Heerenveen

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row row_height_percent=”0″ overlay_alpha=”50″ gutter_size=”3″ column_width_percent=”100″ shift_y=”0″ z_index=”0″ shape_dividers=”” row_name=”disclaimer”][vc_column][vc_column_text]

Disclaimer

 

Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

De Trendkappers Heerenveen spant zich in voor een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de gegevens in deze website. Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens op de website voorkomen of mocht  de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt noch De Trendkappers Heerenveen, noch de maker van de website enige aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen en/of schade hierdoor.

© Niets uit deze website mag verveelvoudigd worden zonder schriftelijke toestemming van De Trendkappers Heerenveen

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]